Projekt:Uppmuntran
Ledsaga kyrkor med ledare som önskar bli mer kapabla i andlig vägledning

IMG_4272.JPG
 

Vi inriktar oss på att bli specialister som kan tjäna verkliga kyrkor och pastorer. Vi vill vandra tillsammans med församlingar och deras ledare för att se på vad de gör och fråga vilken effekt det har på medlemmarnas andliga formning till Kristuslikhet.
Vi siktar inte på att ha ett färdigt fabricerat en-storlek-för-alla-plan utan erbjuder att arbeta direkt med ledare eller församlingar för en viss tid (exempelvis sex månader, ett år).


Möjligheter för uppmuntran

 

1.

Telefonsamtal

Vill du bara tala på avstånd (eller i Munchen) om andlig utveckling? Din egen? Din församlings? Dina elevers? Vi erbjuder ett lyssnande öra, ett vänligt hjärta och när det är lämpligt, vår expertis.

2.

Besök

De som kommer utifrån har ibland en tydligare blick på situationen än de som befinner sig inom den, i synnerhet om de har kunskapen och är väl tränade att reflektera över vad det är som de ser. Vi erbjuder oss att komma på besök till ditt sammanhang för att observera, ställa frågor och tillsammans, med Guds hjälp, komma till klarhet om dess rådande andliga kultur.

 

3.

Event

För tillfället sponsrar vi inga event. Men om ni vill sponsra ett event i ert sammanhang med planerad dialog eller undervisning i teologi och/eller andlighet är vi villiga att delta.

4.

Grupper

För tillfället sponsrar vi inga grupper. Men när tillfälle ges, kommer vi att sponsra grupper så att likasinnade personer i liknande positioner kan uppmuntra varandra och lära sig av varandra om andlig utveckling.

 

5.

Undervisning

Av intention erbjuder Sanctus inga färdigt fabricerade undervisningshelheter. Men oavsett område i dåtida eller samtida skrivande eller forskning, erbjuder vi att komma och undervisa i er kyrka, sektor eller skola. Vi föredrar emellertid att designa ett undervisningstillfälle för de exakta behoven som finns i ert sammanhang - eller rekommendera en lämpligare resurs för uppdraget.

 
 

Guds folk befinner sig i alla möjliga slags ekonomiska situationer. Av denna orsak strävar vi efter att, liksom aposteln Paulus, erbjuda tjänster av hög kvalitet till kyrkor utan kostnader. Men beroende på våra möjligheter eller nuvarande finansiering kan det hända att vi blir tvungna att säga nej eller åtminstone diskutera någon form av ekonomisk kompensation.