Projekt:Kunskap
Skapa högkvalitativ litteratur och forskning gällande teologi och andlig utveckling.

Knowing.jpg
 

Vi söker efter samarbeten med projekt som fördjupare vår kunskap om Gud, själen och alla processer i en Kristus-driven andlighet.
Vi vill skriva övertygade om ämnen som är relevanta för Europeisk andlighet och församlingsliv på ett vackert sätt.


Aktuella områden för forskning och författarskap

 

Kristen psykologi

 

Om du tänker arbeta med bilar så är det bra att ha en förståelse om hur bilar fungerar. Psykologi, läran om den mänskliga naturen, var tidigare en stor del av den pastorala utbildningen för andliga ledare. Det är förståeligt att ifall am  ämnar arbeta med människor så är det bra att ha en gedigen förståelse om hur människor fungerar. Den historiska uppdelningen av teologiska studier i NT och GT, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktiskt teologi har inte skapat goda förutsättningar för Europeer att få kompetens inom detta område. Detta har påverkat de modeller och metoder för används för att frambringa andlig tillväxt. Exempel på dessa kunde vara olika lärjunga-program, gudstjänstformer, eller genom böcker och retreater. VI ser fram för oss ett samarbete mellan teologer, samhällsvetare och filosofer som fördjupar och breddar på vår kunskap om människonaturen.


Dallas Willards tankevärld

 

Dallas Willard (1935-2013) var en mångsidig tänkare inom många olika discipliner. Han studerade psykologi och teologi men blev till slut professor i filosofi vid University och Southern California. Han är mest känd för fem böcker som behandlar Kristus-driven andlighet. De fem populär teologiska verken är grundade i hans breda kunskap inom teologi, filosofi och psykologi. Även om han är en Amerikan, så är han synnerligen relevant för Europa på grund av att hans forskning fokuserade på de frågor som har drivit framåt den Europeiska idéhistorian. Vi är intresserade av att översätta fler av hans böcker till de största Europeiska språken samt föra vidare hans intresse för hur filosofisk realism kan påverka kristna idéer.


Förvandlande kyrkors vanor

Vi vill förstå vilka vanor som förvandlar. Vi vill se en forskning baserat på en bred etnografisk studie i ledande och normala kyrkor runt omkring Europa som söker efter tanke- och handlingsvanor som förutsägbart producerar Kristuslika lärjungar. Vårt antagande är att dessa tanke- och handlingsvanor som är trans-kontextuella. Det vill säga att det som fungerar i Sverige kan även fungera i Italien. Vårt antagande är även att dessa vanor inte är stundens infall utan att det finns en slags underliggande metod som skapa ett hållbart, förvandlande församlingsliv.