Det kristna hoppet för Europa är att kyrkan är ett ställe där europeer får bli Jesu lärjungar och växa till i Kristuslikhet.

 
IMG_3508.JPG
 

idén.

En av de historiskt sett mest framgångsrika projekt i att påverka Europa har varit Sankt Benedikts monastiska rörelse. St. Benedikt skapade kluster för andlig tillväxt som sträckte sig över hela Europa. De första missionärerna Europa sände ut arbetade utifrån samma strategi. De startade inte enbart kyrkor utan fokuserade på att skapa missions centran med specialister inom andlighet, medicin, utbildning, eller vad än det vad som regionen behövde. Idag finns det ett stort behov i Europa för vishet om hur man kan växa till i Kristuslikhet. Vår vision är att etablera missions centran som samlar den behövliga visheten och gör den tillgänglig för Europas kyrkor.

 

“Europeer som söker efter andlighet kommer inte att tänka på kyrkor. De ser inte kyrkor som ställen som håller på med andlighet.”

— Michael Stewart Robb

IMG_3657-001.JPG
 

arbetet framöver.

Många kyrkor i Europa har tappat bort den Kristus-centrerade andligheten och den andliga tillväxt den erbjuder. Vi bär på ett hopp och en vision om en ny framtid där otaliga Europeiska kyrkor återigen blir träningscentran för tillväxt i en Kristus-driven andlighet som är relevant för samtida europeer. För att förverkliga denna vision anser vi att det finns tre områden som kräver arbete:

 

#1

Föra samman pastorer och teologiska lärocentran

#2

Sprida kunskap genom litteratur och forskning

#3

Vandra med församlingar genom en förnyelseprocess

 
Saints

Sanctus söker att vara en intellektuellt trovärdigt institut för teologi och andlighet som fungerar över hela Europa bland alla som delar kyrkans grundläggande trosbekännelse.

 

eftertänksam.

Vi respekterar idéers kraft att forma människolivet.

 

ekumenisk.

Vi respekterar Andens enheten i alla Kristi kyrkor.

 

internationell.

Vi söker fungerande Kristus-centrerad andlighet över hela Europa.

 
Join
 

kom med oss.

Vi vid Sanctus fokuserar på personer och idéer. Vi vill ha tillväxt i båda två av dessa. Vi söker aktivt Europeiska författare, pastorer erfarna i andlig tillväxt, forskare intresserade av församlingsliv, professorer i Kristen andlighet, psykologer med ett hjärta för Gud och mycket mer. Vi är intresserade av att hitta dessa personer i alla kontinentens hörn.

Vårt hjärta brinner för församlingar och pastorer i församlingar. Ifall du vill bli fostra en Kristus-driven gemenskap som i sin tur fostrar mogna Kristi efterföljare så längtar vi efter att få hjälpa dig.