Projekt:Enhet
Sponsra ett nätverk av likasinnade pastorer och teologiska skolor

Network.jpg
 

Vi söker både ledare i kyrkor runtom i Europa som redan har gjort framsteg i undervisning om andlig förvandling och de som skulle vilja göra det.
Vi utforskar olika sätt att lära och arbeta på tillsammans.


Träffa oss över en kopp kaffe
i Munchen

ELLER

Välkomna oss till det sammanhang där du tjänar och undervisar

Munich.JPG
IMG_1441.JPG
 

ortodoxi.

  • Vi följer Guds inkarnerade och skrivna ORD: inkarnationen i Guds Son och de ofelbara skrifterna i Gamla och Nya testamentet.

  • Vi följer de gamla bekännelserna i Kristi kyrka: apostoliska, niceanska och kalcedonska trosbekännelserna liksom konciliet i Jerusalem (Apg 15).

Men lika viktigt som ortodoxt tänkande är, inser vi att den sanna grunden för kristen enhet är lydnaden till Kristus (Joh 14:23-24; 17:17-26). Även om vi har vårt ansvar, inser vi att kristen enhet är ett verk av Guds Helige Ande som nådefyllt binder oss samman (Ef 4:1-16).

Vi vill utforska detta andliga band i lydnad till Kristus och bevara det där det finns.